Tài liệu bồi dưỡng giáo viên hè 2020

 Các bài giảng của thầy Tân và thầy Tiềm ở trong link bên dưới


https://drive.google.com/drive/folders/1_TZ5LZB83yf23oKc7kaavky0zlCtVWZt?usp=sharing

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Pavel Durov