Bài đăng

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên hè 2020

 Các bài giảng của thầy Tân và thầy Tiềm ở trong link bên dưới https://drive.google.com/drive/folders/1_TZ5LZB83yf23oKc7kaavky0zlCtVWZt?usp=sharing

Tự răn mình 1

Hình ảnh
 

Sản phẩm xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

Học hè Lào Cai năm 2019. https://drive.google.com/drive/folders/1-1Tdq65xcOmVaA3GHLSTLCA_TBGJ7M-7?usp=sharing

GIÁO DỤC STEM

https://drive.google.com/drive/folders/1w-voEM8LgUpCH90KUvwMm23lW-BDeXLp?usp=sharing

Tổ hợp VMO2019

Hình ảnh

Lời giải đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán, tỉnh Lào Cai

Link tải về https://drive.google.com/file/d/1TRib37BR6r4i0CdcuCltJtSCEShDKad-/view?usp=sharing