Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2017

Một cuốn sách học sinh nên đọc

Hình ảnh
Trong thư gửi cho các em học sinh nhân khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác Hồ đã viết: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em.” Chữ học tập mà Bác dùng ở đây ắt hẳn không chỉ là học tập kiến thức văn hóa, chuyên môn mà là học tập tất cả những gì cần thiết để trở thành một người có giá trị, như Vật lí học Albert Einstein cũng từng nói: “Đừng cố gắng trở thành một người thành công mà hãy cố gắng trở thành một người có giá trị.” Vậy làm thế nào để trở thành một người có giá trị và sống một cuộc đời có ý nghĩa?